EM
Zadzwoń do nas aby dowiedzieć się więcej
+48 604 521 364

Ochrona środowiska

Według art. 284. 1. Prawa Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. ( Dz. U.2008 Nr 25, poz.150 z późń. zm.) podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. 2010 Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) nakłada na przedsiębiorców podejmujących działania powodujące ( lub mogące powodować) powstawanie odpadów szereg obowiązków.

Wykonamy dla Państwa wymagane prawem dokumenty i sprawozdania m.in.:
 
  • Sprawozdanie o ilościach i rodzajach odpadów
  • Sprawozdanie o zakresie korzystania ze środowiska wraz z naliczeniem opłat za korzystanie ze środowiska