EM
Zadzwoń do nas aby dowiedzieć się więcej
+48 604 521 364

BHP / P. POŻ.

Świadczymy usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez sprawowanie stałego nadzoru nad warunkami pracy, jako służba zewnętrzna (outsourcing) i etatowa.

W naszej działalności wykonujemy wszelkie czynności wynikające z obowiązujących przepisów, zarówno w ramach umów stałych (usługa kompleksowa), jak i jednorazowych zleceń.

Prowadzimy szkolenia bhp dla różnych grup pracowniczych, a także szkolenia p.poż i z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Działamy w oparciu o:
  • Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 97.109.704 ze zm. Dz.U.04.246.2468)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.03. 169.1650 ze zm.)
  • szczegółowe przepisy branżowe
  • wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy

Świadczy również pomoc dla firm i instytucji w zakresie wykonania zadań i obowiązków dotyczących ochrony przeciwpożarowej.