EM
Zadzwoń do nas aby dowiedzieć się więcej
+48 604 521 364

Kadry

Pracodawca niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności i liczby zatrudnionych zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika akta osobowe.

Niewywiązanie się z tego obowiązku stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika (art. 281 pkt 6k.p.) i zagrożone jest karą grzywny.

Zapewniamy kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej (teczek personalnych) pracowników

Informujemy Klienta o konieczności przeprowadzenia i aktualizacji badań lekarskich oraz szkoleń z zakresu BHP.